Beskära fruktträd

De flesta träd och buskar måste ibland beskäras. Fruktträd behöver vanligen beskäras regelbundet. Man kan skaffa professionell hjälp, men för det mesta kan man göra det själv om man tänker sig för. Om man beskär felaktigt så kan man göra trädet obrukbart.

Beskärning används för att ge trädet en lämplig form, gynna tillväxten eller gynna frukterna. Trädet beskärs alltså olika beroende på vad man eftersträvar. Om kronan är för tät och ljus inte kan tränga in så kan man behöva glesa ut grenverket. Om trädet växer på höjden istället för att få fruktbärande grenar kan man behöva beskära det på höjden.

En av de vanligaste formerna av beskärning är formbeskärning. Man vill ofta inte att frukterna hamnar för högt upp. Här är det viktigt att hålla rätt på vilken sort man har. Att beskära ett träd efter fel form kan aldrig lyckas. Ett litet äppelträd som Gyllenkrok Astrakan skall hållas litet, men om man har en högväxande sort som Åkerö kan man inte tvinga det att bli litet.

Träden bör beskäras under perioder där de efteråt ges möjlighet att vila. Vanligast är att beskära på vintern eller under senhösten. Det har under senare år argumenterats för att man ska beskära direkt efter sommaren. I vilket fall skall man inte beskära trädet så att det finns en risk att det försöker blomma efter beskärningen.

Äpplen och päron behöver beskäras regelbundet, kanske vart fjärde eller femte år. Plommon- och körsbärträd har inte samma behov och där handlar det mest om att hindra träden för att rusa i höjden.