Försådd, förkultivering

Om man skall lyckas med trädgårdsodling så får man antingen nöja sig med ett begränsat urval växter eller så ägnar man sig åt att förså och förgro sina plantor. Detta kallas förkultivering.

Försådd handlar om att plantera fröna under goda förutsättningar innan det blivit tillräckligt varmt ute. När man sedan planterar ut plantorna så har de fått ett försprång. Vad man i princip gör är att man förlänger odlingssäsongen. De plantor som man kan köpa på försommaren i handeln är i princip förodlade. Om det ska finnas någon rimlig ekonomi i trägårdsodlingen så kan man inte bara köpa plantor utan man måste dra upp sina egna från frön.

Det handlar alltså att innan våren egentligen kommit igång, själv sätta frön i små krukor eller lådor inne. På fröpåsar brukar man visa när på året man bör börja med försådden. Det kan vara vettigt att skaffa frön i god tid så att man inte missar försåddsperioden. På de flesta fröpåsar står det att man kan så dem på friland, men det är inte riktigt sant. Tomater, squash och många grönsaker kräver förkultivering. Detta gäller även en mängd blommor så som pelargoner och petunior.

Förkultivering ska ske i så kallad såjord, kallas även kaktusjord. Den jorden är mager, vilket leder till att fröna skapar ett ordentligt rotsystem. Detta är viktigt när man sedan planterar om plantan. Små plastburkar av olika slag kan användas för försådd. Då man inte vet hur många frön som gror så är det enklaste att plantera flera frön i samma behållare. När plantorna sedan växer så kan man plantera om dem för att ge dem plats. Många växter, så som kåler, kan ofta planteras ut utan att planteras om, men växter vars plantor blir stora mår bra av att planteras om åtminstone en gång.

Poängen är att skydda plantorna från frosten. Det är därför en risk att plantera ut dem. Det är alltid bättre att vänta så att man är säker på att fosten försvunnit. För att anpassa plantorna till det riktiga klimatet måste man vänja dem vid utetemperaturen. Detta kallas för omskolning. Man ställer ut plantorna i ett par timmar under dagen. Nästa dag gör man samma sak, fast någon timme längre. Succesivt vänjer sig plantorna vid utelivet. När man väl planterar ut sina plantor så har de ett försprång i förhållande till ogräsen. Du kan dessutom tydligare se vad som är planta och vad som är ogräs.