Gamla växter

Det finns ett stort utbud av växtsorter i handeln, men ibland är man ute efter något extra. Det finns en mängd gamla sorter som kan ge en trädgård en väldigt speciell känsla. Det kan absolut vara värt att anstränga sig för att anskaffa sådana.

Det första man bör göra är naturligtvis att ta tillvara de perenna växter som finns på gården. De kan ibland vara rätt så åtgågna, men om man planterar om dem och tar hand om dem så kan de snabbt återfå sin gamla glans. Ofta finns det gamla, fina rossorter som inte går att få tag på i handeln. Det är alltid en fördel att tala med någon som bott på platsen förut, de kan kanske rent av peka ut var olika växter växte. Ibland kan man hitta igen kvarlevande plantor. Man kan naturligtvis även hämta gamla plantor hos grannar eller släktingar.

Gamla sorter ger en speciell känsla, gamla rosor doftar ofta mer än nya. Gamla bärbuskar och fruktträd har ofta unika kvalitéer. En viktig sak är dock anpassning - gamla sorter som klarat sig bra på en plats är ofta väldigt lämpliga för den platsen. De flesta sorter som saluförs idag måste kunna säljas över hela landet, lokalt anpassade varianter är svåra att få tag på. Det går att hitta gamla sorter i handeln, men ofta krävs det en engagerad handelsträdgård med eget sortiment.

Det finns en del andra metoder att få tag på gamla sorter. Om vi talar om nyttoväxter, ett och tvååriga växter så har ni en väldig tur om ni hittar en överlevande stam. Några få fröhandlar har gamla lantsorter i sitt sortiment. Gamla sorter av potatis får man inte ens sälja. Det finns en förening som heter Sesam för de som vill hålla gamla sorter vid liv. Där kan man också byta frön. En väldigt bra metod är att delta i lokala trädgårdsmarknader och liknande träfar och prata med andra och byta frön. Sätt upp en lapp på den lokala butiken om fröbyten eller prata med alla du känner.