Hörn på taklister

En viktig del i ett lantligt hem är taklister med en snygg profil. Det kräver dock ett ordentligt handlag för att få till hörnen på taklisterna.

Det är inte som många tror att bara använda en geringsåg. Det är svårt att få till, hörn är inte vinkelräta och listerna kommer att ändra längd. Vi talar om innerhörn och utanpåliggande hörn. Innerhörnen snidas ut och slås fast i press. Utanpåliggande hörn, så som kring murstock eller fasta skåp måste geras, men detta måste ske med hänsyn till vinklarna.

En taklist ska pressas fast. Den ena änden sågas vinkelrät. Geringen görs på den andra biten. När man gerat 45 grader plockar man sedan fram en bra kniv och täljer efter den andra listen. Den nedersta spetsen kommer att bli tunn och skör. Man trycker sedan in listen i hörnet så att det urskurna passar in som en pusselbit.

taklister.jpg

Utanpåliggande hörn geras och sedan snidar man det noga för att få till ett snyggt hörn. Spackel eller fogmaterial kan användas för att få till hörnen, men vänta tills du provat att jobba för hand. Det är alltid bra att börja med lite extra längd eftersom det inte går att sätta dit mer sedan. Kapa sedan bort det överflödiga i den andra änden om det är ett hörn som kan kapas 90 grader.