Köpa gård

Om man skall köpa hus eller gård på landet så finns det mycket som man bör tänka på. Naturligtvis gäller det att hitta en fastighet man gillar och den rätta platsen. Men därutöver finns det en hel del saker att se efter.

Man köper ju hus utifrån sina behov och inte minst efter sin egen ekonomi. Man kan få tag på en billigare fastighet med renoveringsbehov. När man tittar på ett hus verkar allt vara möjligt, men glöm inte att det alltid är mycket arbete med ett hus. Har man gått om tid så kan man ägna den åt renovering. Mycket kan man då göra själv, men material kommer alltid att kosta pengar och en hel del arbete måste göras av profs. En omurad skorsten eller vatten som skall dras in är inte småsaker utan kommer att styra hela ert liv. I vilket fall kan man säga att en princip måste vara att det datum ni flyttar in så måste elementära funktioner så som värme, vatten och kök fungera.

Det kan finnas små saker som i längden kan ställa till det. Fuktskador och läckage är aldrig bra. Gamla, skadade elsystem är farliga. Vad man bör ha i beaktan är att ett gammalt hus alltid behöver underhåll och man får ständigt byta och laga olika saker. Ett hus behöver ständig service. Har huset stått tomt länge bör ni vara extra försiktiga, då kan underhållet vara eftersatt. Ett hus tål normalt inte att kylas ned. Ett hus som inte varit uppvärmt riskerar att ha fått skador i själva stommen. Timmerhus klarar att stå i minusgrader - men det som inte är timmer, så som gipsplattor och tapeter kommer då att skadas.

Värmesystemet i huset styr mycket. Att dra in centralvärme i ett hus är ett stort arbete. Detta betyder att man kanske inte kan sätta in en central panna i ett hus som inte har draget centralvärme. Då måste man använda andra metoder så som luftvärmeväxlare eller så om man inte vill bygga om hela huset. En annan viktig del som måste ses över är vatten och avlopp. En bra pump med en tät trycktank är en klar fördel, och även här är värmefrågan viktig. Man vill inte att vattnet fryser.

Uthus är en tillgång. En gammal gård kan ofta ha ekonomibyggnader i varierande skick. Dessa är ovärderliga - det krävs ofta inte särskillt mycket arbete för att göra dem användbara. Att bygga nya uthus är en stor kostnad. Gärsgårdar och stängsel är små ingrepp. Jordarter som lämpar sig för olika verksamhet är svårare att ändra.

Det sista men inte minsta är frågan om den sociala omgivningen. Finns det service, så som lanthandel eller bensinstationer? Hur nära är det till grannar, finns det vägförening eller bygdegård. Om de flesta husen i trakten är sommarhus så kommer det inte finnas några grannar som kan ställa upp när det behövs. Det är viktigt att trivas i granskapet. Glöm inte att se över även det.