Lantskafferiet

På många hus på landet finns det kvar ett riktigt lantskafferi, det vill säga ett litet rum där man kan gå in och där stora mängder matvaror kan förvaras. En sådant skafferi är väldigt användbart.

Lantskafferiet har ofta byggts bort när man renoverat hus, men har du ett sådant skafferi så är det en resurs att utnyttja. Ett lantskafferi är ett rum med naturlig svalka. Ofta finns en ventil, och i vilket fall så värmer man inte upp skafferiet. Om man inte utnyttjar skafferiet fullt ut så är det också ett ställe att placera kylskåpet. Då får man dock tänka på att kylskåpet är en värmekälla.

På gamla gårdar finns jordkällare, också en resurs som man bör ta tillvara. Jorden har en grundtemperatur på 4 grader som håller källaren kall. Lantskafferiet kan vara ett alternativ eller ett komplement till jordkällaren. I många gamla skafferier har man även en golvlucka som blir ett riktigt kylutrymme som kyls ned av jordtemperaturen enligt samma princip som jordkällaren.

Fördelen med detta skafferi är att man kan hänga in matvaror, oavsett storleken. På hyllorna rymms stora mängder konserver och sylter. Grönsaker och lök kan hängas i nät eller korgar. Det är praktiskt då man får en tydlig översikt och det är enkelt att hålla rent och snyggt.

Det går naturligtvis att bygga ett nytt lantskafferi när man bygger om. Ofta har gamla skafferier blivit garderober - då är de lätta att bygga om tillbaka till skafferi. När man bygger nytt så kan det vara förnuftigt att ta med skafferiet i planeringen av byggnationen av ett nytt kök.