Renovera gamla hus

När man ska renovera eller bygga om i ett gammalt hus så finns det en mängd saker att ta ställning till. Det gamla är husets historia och det finns många kvalitéer, både praktiska och estetiska som man bör ta vara på. Vi ska se lite på det.

Det är en skillnad på nya och gamla byggtekniker. Själva spikandet eller målandet är en väldigt liten del av arbetet. Den tid du lägger ned på att planera, tänka efter, ta reda på hur man gör och leta rätt på rätt material och verktyg kommer att betala sig ganska snabbt med ett smidigare arbete och ett bättre resultat. Man kanske måste lära sig en gammal form av kalkning eller så - läs på och fråga de som kan tekniken.

Det är alltid en bedömning om man ska behålla något gammalt, använda en annan traditionell metod eller göra enligt moderna metoder. Man måste alltid göra kompromisser. Det är oftast en dum idé att bara följa de senaste trenderna i byggbranschen. Många fuktskador och förstörda hus beror på att man glömt gamla tekniker och bara använder det nya. Däremot så är det opraktiskt att bara försöka använda gamla tekniker. Om man själv ska blanda all färg med äggtempera blir för de flesta en övermänsklig uppgift. Om man ska köpa allt byggmaterial från leverantörer för "gamla hus" så blir man snabbt ruinerad.

Byggmaterial är en kostnad, att ta vara på gammalt material är en ren vinst. Dessutom är det väldigt ofta så att gammalt byggmaterial är av bättre kvalité än nytt. Om det har skador så är det naturligtvis en annan sak, men ofta kan man behålla oskadade bitar av brädor och bjälkar. En hel del gamla byggelement kan man inte få tag på numera, sådana bör man spara. Om inte annat så finns det en efterfrågan på gamla lås och gångjärn så om inte du behöver det så kan du alltid sälja det på blocket.